Foto: Trym Ivar Bergsmo
Du er her: Hovedside - Om Vesterålen regionråd - Adresser/telefon - Sekretariatet
Sekretariatet

Roar Sivertsen, sekretariatsleder Vesterålen regionråd
Telefon: 76 11 15 00
Mobil: 481 69 731
e-post: roar.sivertsen@vestreg.no

Hilde Ongstad, fagleder økonomi og personal Vesterålen regionråd
Telefon: 76 11 15 04
Mobil: 906 33 974
e-post: hilde.ongstad@vestreg.no

Siv Merete Reinholtsen, konsulent Vesterålen regionråd
Telefon: 76 11 15 00
e-post: postmottak@vestreg.no
sivreinholtsen@hotmail.com

Vibeke Suhr, daglig leder kultursamarbeidet
Telefon: 76 11 15 03
e-post: vibeke.suhr@vestreg.no

Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider kultursamarbeidet
Telefon: 76 11 15 05
e-post: kulsam@vestreg.no

Marianne Hansen, MUSAM-koordinator
Telefon: 76 11 14 99
e-post: musam@vestreg.no

Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
Telefon: 76 18 50 41
Mobil: 917 91 940
e-post: Jansteinar.eilertsen@oksnes.kommune.no

Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK
Telefon: 76 18 50 40
Mobil: 911 04 967
e-post: Camilla.Carlsen@oksnes.kommune.no

Karianne B. Bråthen, fagkonsulent RKK - ute i permisjon

Astrid Berthinussen, reiselivssjef
Telefon: 76 11 14 83
e-post: astrid@vestreg.no

Benedikte Andreassen, markedsmedarbeider Vesterålen reiseliv
Telefon: 76 11 14 84
e-post: turistinfo@vestreg.no

Kjetil Paulsen, konsulent Vesterålen reiseliv
Telefon: 76 11 14 80
Mobil: 953 07 900
e-post: kjetil.paulsen@vestreg.no

Cathrine Wallstad Myhre, konsulent Vesterålen reiseliv
Telefon: 76 11 14 81
e-post: Cathrine@vestreg.no

Bård Meløe, daglig leder Vesterålen friluftsråd
Telefon: 76 11 15 06
e-post: friluftsraad@vestreg.no

Hans Arne Norbakk, prosjektleder Samhandlingsreformen
Telefon: 76 11 14 85
Mobil: 468 87 660
e-post: hans.norbakk@vestreg.no

Geir Johansen, utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen, RKK
Mobil: 480 03 002
e-post: geir.johansen@vestreg.no
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2017 © Systems by NorNet.no